Design Engineering

Creative Explore 

Innovation Solutions Learning 

Ontwerpbureau van der Leeuw

Construeren

Een constructie is alles wat herleidbaar is uit twee of meer delen, samengevoegd en of een manier waarop twee onderdelen zijn samengevoegd. Een houten klomp is dus geen constructie, een simpel kruis al wel. (bron: Wikipedia)

Constructieleer is de wetenschap van het bouwen van constructies, het is een onderdeel van de werktuigbouwkunde.

Voor het construeren van technische werktuigbouwkundige installaties heb ik een bepaalde werkvolgorde, nl:

  • Onderzoeken en analyseren van de probleemstelling,
  • Opstellen van een plan van aanpak,
  • Maken van een voorstel, ontwerp,
  • Uitwerken van het voorstel,
  • Maken van de produktietekeningen,
  • Archiveren en maken van "as build" tekeningen.


Indien gewenst kan ik ook de produktie begeleiden gedurende het produceren van de installatie / machine.